نگاشته های یک معلم

این  وبلاگ شامل مجموعه‌ای از اعتقادات، باورها، تمایلات، نقطه‌نظرها، دیدگاه‌ها و اندیشه‌های من است. این اندیشه‌ها از برخورد با جهان اطراف و نگاه کردن و تفکر در حوادث و حواشی آن نشات گرفته‌اند! من می‌بینم و بر آنچه دیده‌ام می‌اندیشم و در اینجا و در قالب کلماتی محصور در بطن پست‌ها بیان می‌کنم!
نام این  وبلاگ نگاشته های یک معلم  است! اندیشه‌هایی که به قطع یقین متفاوت است با اندیشه‌های دیگران… و در اینجا واژه‌ی «دیگران» بازه‌ی معنایی وسیعی دارد. از افراد خانواده‌ی خودم گرفته تا هم‌وطنان عزیزم و اهالی کشور‌های دیگر می‌توانند در این واژه جا بگیرند! و این امر کاملا طبیعی است چرا که اندیشه‌های من برای من است و اندیشه‌های دیگران برای خودشان! اما همیشه هم اینگونه نبوده و نخواهد بود! معمولا فصل مشترک‌هایی می‌توانند وجود داشته باشند! امیدوارم برای کسانی که این وبلاگ را برای خواندن انتخاب می‌کنند اندیشه‌های من غریبه و نا‌ آشنا نباشند، و امیدوارم فصل مشترکی بین اندیشه‌های شما، خوانندگان عزیز وبلاگ، و من وجود داشته باشد!

من در این وبلاگ طرز فکرهای خودم را منتشر می‌کنم. موکدا هیچ لزومی نمی‌بینم که کسی با آن‌ها مخالف باشد یا موافق! البته این به این معنی نیست که از بازخورد‌ها و نظرات مخالف استقبال نخواهد شد، نه هیچ وجه! اتفاقا استقبال از نظرات مخالف بسیار گرم خواهد بود! از سویی دیگر این وبلاگ نه می‌تواند و نه قصد دارد این نوشته‌ها را بر کس یا کسانی تحمیل کند و آن‌ها را بر قبول گفته‌های وبلاگ در فشار بگذارد.

موضوعات این وبلاگ طیفی از مباحث اجتماعی، فرهنگی ،مذهبی  و هنری‌ است  من یک جوان ایرانی هستم. و من سعی دارم گوشه‌ای از مشکلاتشان را به تصویر بکشم! همچنین در نوشته‌هایم سعی دارم از داستان‌های ادبی پندآموز استفاده کنم.

سعی من بر آن است که تمامی حقوق مادی و معنوی همه‌ی اشخاص را رعایت کنم. اما اگر نوشته‌ای مربوط به کسی دیگر باشد آن را به صورت «نقل‌قول» و با ذکر نام و نشانی نویسنده و حتی‌المکان ذکر منبع منتشر می‌کنم!


احترام گذاشتن به نوشته‌های و طرزفکر‌های دیگران امری است به مراتب واجب و ضروری.                                                                                    نویسنده وبلاگ